Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia tego odwołania., Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki gruntami Urzędu Wojewódzkiego w K. postanowieniem z dnia 13 maja...
1988 r. oddalił wniosek Kopalni o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Gminy G. z dnia 24 grudnia 1987 r., po czym decyzją z dnia 13 maja 1988...