Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło użytkowaniw wieczyste X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 360/95 - Wyrok NSA z 1995-07-07

, o której mowa w art. 1 dekretu wynika, że termin 6 miesięcy nie podlegał przedłużeniu ani przywróceniu., Ustanowienie w tej sytuacji prawa użytkowania wieczystego na rzecz J. S...
dotychczasowym właścicielom przyznania prawa własności czasowej do ww. gruntu z uwagi na niezłożenie odpowiedniego wniosku w terminie wskazanym przez dekret., Na wniosek J. S...