Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych, które wygasły przez przedawnienie, wobec braku ziszczenia się - przed upływem terminu, o którymi mowa w art. 70 § 1 O.p. - przesłanek...
skutkujących zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;, naruszenie przepisów prawa miało istotny wpływ na wynik sprawy, ponieważ tak samo...