Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Po 690/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-19

2017 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...] na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie...
Wielkopolskim z dnia 5 maja 2017 roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek; postanawia odmówić przywrócenia terminu...

III SA/Po 686/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-19

2017 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...] na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie...
Wielkopolskim z dnia 5 maja 2017 roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek; postanawia odmówić przywrócenia terminu...

II OZ 550/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi A.K. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] września 2011 roku, znak: [...] w przedmiocie wycofania...
jako 'skarżąca') o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] września 2011 r. w przedmiocie wycofania z obrotu...

IV SA/Wa 557/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. B. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...
Uchodźców z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i wydalenia postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu...

III SA/Wa 517/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. GmbH z siedzibą w Szwajcarii o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu...
z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

II OZ 1168/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-26

. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] marca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora...

I GZ 85/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia i oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skarg 'B. P.' Spółki...
., sygn. akt I SA/Ol 201/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. oddalił wniosek Dyrektora Izby Celnej w O. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...

I GZ 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia i oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skarg 'B. P.' Spółki...
Administracyjny w O. oddalił wniosek Dyrektora Izby Celnej w O. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz oddalił...

I GZ 87/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia i oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skarg 'B. P.' Spółki...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. oddalił wniosek Dyrektora Izby Celnej w O. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 23 kwietnia 2009 r...

III SA/Łd 829/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-11

wniosku M. Ł. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu o decyzji w sprawie ze sprzeciwu M. Ł. od decyzji Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...
przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji R.T. III SA/Łd 829/18, Uzasadnienie, Pismem z 1 września 2018 r. M. Ł. złożył wniosek o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100