Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

VI SA/Wa 1098/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

. Jednocześnie w piśmie poinformowano przedsiębiorcę o przysługującym prawie do złożenie wniosku o zbadanie próbki kontrolnej kwestionowanego wyrobu w terminie 7 dni...
o zbadanie próbki kontrolnej kwestionowanego wyrobu w terminie 7 dni od doręczenia pisma., Przedsiębiorca E. Spółka Akcyjna z siedzibą w [...] pismem z 12 sierpnia 2016...