Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II OSK 984/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

ze skargi W. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok wydano w następujących okolicznościach stanu faktycznego i prawnego sprawy., Decyzją...

IV SA/Wa 266/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

niejawnym wniosku W. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt...
postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14 maja, 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 266/14...

II SAB/Lu 100/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-26

zatwierdzenia projektu scalenia gruntów - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a przywrócić termin...
[..] o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu scalenia gruntów - wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Pełnomocnik wskazała...

II SAB/Lu 359/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-30

wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a: przywrócić J.H....
w Lublinie z dnia 3 lipca 2013 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek...

II SAB/Lu 360/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-30

wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a: przywrócić J. H...
w Lublinie z dnia 3 lipca 2013 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek...

II SAB/Lu 358/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-30

wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a: przywrócić J. H...
w Lublinie z dnia 3 lipca 2013 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek...

II SA/Rz 632/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-05

wniosku E. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie...
10 czerwca 2010 r., W skardze został zawarty wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję wyżej opisaną., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

OZ 569/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-30

. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2004 r. 6/II SA 221/03 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję...
kwietnia 2004 r., 6/II SA 221/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek Róży C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra...

II SA/Lu 584/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-21

wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym to wniosku winna uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Podanie o przywrócenie...
, że odwołanie skarżącego z dnia 27 marca 2013 r. złożone zostało w terminie określonym w art. 129 § 2 K.p.a., Skarżący wraz z odwołaniem nie składał wniosku o przywrócenie...

II SA/Rz 962/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-29

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w związku ze skargą kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie...
w Rzeszowie uchylił postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] marca 2014 r. Nr [...] odmawiające R. K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
1   Następne >   +2   +5   8