Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 767/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Decyzją z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] Prezes Rady Ministrów powołując się na art. 105 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego...
A. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] grudnia 2003 r., znak [...] wydaną...

VI SA/Wa 830/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

Cywilnej odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli...
sprawy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia. Organ odmówił przywrócenia terminu i stwierdził uchybienie terminu do wniesienia wniosku, jednakże...

II SA/Wa 2706/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-28

o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, iż w niniejszej...
odwołania' oraz instytucją przywrócenie terminu. Przypomnieć należy, iż uchybienie terminu do złożenia odwołania jest w niniejszej sprawie bezsporne, tak jak i bezsporny...

II SA/Wa 2375/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-08

przywrócenia terminu, jeśli został on uchybiony bez winy strony. Brak stosownego pouczenia o środkach odwoławczych nie stwarza możliwości złożenia przez stronę odwołania...
służbowego funkcjonariuszom Służby Celnej, w terminie do dnia 30 listopada 2009 r., wynikał wprost z przepisu art. 223 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej, w myśl...

I OSK 258/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-14

organu lub sądu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia tego środka w sytuacji, kiedy nie wiedziała jaki przysługuje jej właściwy środek odwoławczy. Zdaniem...
, a zatem jest okolicznością, która może stanowić przesłankę dla przywrócenia terminu do złożenia środka zaskarżenia. Nie stanowi natomiast podstawy do uznania...

I OSK 259/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-14

do właściwego organu lub sądu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia tego środka w sytuacji, kiedy nie wiedziała jaki przysługuje jej właściwy środek odwoławczy. Zdaniem...
jest okolicznością, która może stanowić przesłankę dla przywrócenia terminu do złożenia środka zaskarżenia. Nie stanowi natomiast podstawy do uznania, że w przypadku...

I OSK 260/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-14

do właściwego organu lub sądu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia tego środka w sytuacji, kiedy nie wiedziała jaki przysługuje jej właściwy środek odwoławczy...
, która może stanowić przesłankę dla przywrócenia terminu do złożenia środka zaskarżenia. Nie stanowi natomiast podstawy do uznania, że w przypadku niespełnienia przez stronę wymogu...

I OZ 1144/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie A. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2005 r. sygnatura akt IV SA/Wa 1510/05 o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Biura Finansów i Budżetu w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty postanawia: oddalić zażalenie

I OZ 1141/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie A. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2005 r. sygnatura akt IV SA/Wa 1546/05 o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Biura Obsługi Urzędu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego postanawia: oddalić zażalenie

I OZ 1142/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie A. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2005 r. sygnatura akt IV SA/Wa 1545/05 o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych i Statystyki w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego postanawia: oddalić zażalenie
1   Następne >   3