Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Op 127/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-07

Odwoławczego w Opolu z dnia 20 stycznia 2022 r., nr SKO.40.3188.2021.dr w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zawiadomienia o zbyciu pojazdu oddala skargę. Przedmiotem...
postanowienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 października 2021 r., nr SO-IV.5410.4.201.2020, odmawiające przywrócenia terminu do wykonania obowiązku zawiadomienia starosty...

II SA/Op 123/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-07

w Opolu z dnia 20 stycznia 2022 r., nr SKO.40.3161.2021.dr w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zawiadomienia o zbyciu pojazdu oddala skargę. Przedmiotem skargi...
Miasta Opola (dalej również jako: 'organ pierwszej instancji') z dnia 18 października 2021 r., nr SO-IV.5410.4.306.2020, odmawiające przywrócenia terminu do dokonania...

II SA/Rz 995/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-12

I. D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi I. D. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie ustanowienia buspasu - p...
o s t a n a w i a - I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu, II. zwrócić skarżącemu I. D. uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł (dwieście złotych). II SA/Rz...

III SA/Łd 634/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-12-14

roku nr KO.484.120.2023 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na zawiadomienie o zbyciu pojazdu oddala skargę. Postanowieniem z 24 lipca 2023 r. nr KO.484.120.2023...
. nr WK.5410.8.1334.2022.MF odmawiające przywrócenia terminu na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144, art. 58 i art...

III SA/Łd 639/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-12-19

roku nr KO.484.121.2023 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na zawiadomienie o zbyciu pojazdu oddala skargę. Postanowieniem z 25 lipca 2023 r. nr KO.484.121.2023 Samorządowe...
. nr WK.5410.8.1353.2022.MF odmawiające przywrócenia terminu na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144, art. 58 i art. 59 § 1 ustawy...

III SA/Gd 882/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-05

pojazdami postanawia przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 października 2013 r., Z. D...
., za pośrednictwem organu, złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, ponieważ terminowe wniesienie skargi uniemożliwiły skarżącemu nagłe, tragiczne zdarzenia...

III SA/Łd 623/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-12-07

z dnia 24 lipca 2023 roku nr KO.484.107.2023 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na zawiadomienie o nabyciu pojazdu oddala skargę. Postanowieniem z 24 lipca 2023 r...
czerwca 2023 r. znak: WK.5410.8.1239.2022.MF odmawiające A. Sp. z o.o. Sp. k. przywrócenia terminu na zawiadomienie o nabyciu pojazdu marki Peugeot [...], nr rej...

III SA/Łd 630/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-12-28

Trybunalskim z dnia 24 lipca 2023 roku nr KO.484.116.2023 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na zawiadomienie o nabyciu pojazdu oddala skargę. Postanowieniem z 24 lipca 2023...
czerwca 2023 r. znak: WK.5410.8.1235.2022.MF odmawiające A. Sp. z o.o. Sp. k. przywrócenia terminu na zawiadomienie o nabyciu pojazdu marki Volkswagen T-Roc, nr rej...

II SA/Po 959/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...]r. Nr [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. oddala skargę, II. przyznaje...
przez Policję do rutynowej kontroli drogowej, w czasie której zatrzymano mu dokument - prawo jazdy., Pismem z dnia 22 września 2009r R. J. wniósł o przywrócenie terminu...

II SA/Rz 1082/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-25

. N. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie z jego skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] października 2012 r...
., nr [...] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne - p o s t a n a w i a - I. odmówić przywrócenia terminu, II. zwrócić skarżącemu D. N. kwotę 200 zł (słownie...
1   Następne >   +2   +5   +10   82