Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 3737/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

niejawnym sprawy z wniosku K. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

II GZ 325/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-10

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 962/09...

III SA/Łd 692/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-09

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi przez R. Ł. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] znak [...] w przedmiocie...
wymeldowania postanawia odmówić przywrócenia terminu R.A. III SA/Łd 692/13, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Sz 962/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-30

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek o przywrócenia terminu . Postanowieniem...

II OZ 449/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-12

1) Jednoczesne złożenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi oraz wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi, nie powinno prowadzić...
do odrzucenia tego wniosku na podstawie art. 88 p.p.s.a., jako niedopuszczalnego., 2) W takim przypadku wniosek o przywrócenie terminu podlega rozpoznaniu po uprawomocnieniu...

II SA/Po 983/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-18

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego z dnia [...] września 2016r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu prawa jazdy postanawia 1. przywrócić termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu...

II GZ 198/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi O. B.- R. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...
: oddalić zażalenie Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2010r. O. B.-R. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II GZ 199/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi O. B. - R. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...
Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2010r. O. B.-R. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora P...

IV SA/Wa 3737/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-31

niejawnym sprawy z wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję z dnia [...] lipca 2014 r., dołączając do wniosku skargę. Jak stwierdziła skarżąca, postanowienie z dnia 13...

II GZ 603/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

Gospodarczej zażalenia S. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 1 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Ke 231/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi S. D. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100