Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X
  • Skarżony

SA/Ka 1346/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-07-10

przedsiębiorstwa państwowego wstępuje we wszystkie jego prawa i obowiązki, a więc jest również stroną w postępowaniu o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
'W.' Spółka Akcyjna w B.B. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w B.B. z 28.11.1994 r. ustalającej kwotę zobowiązania podatkowego...

III SA 2333/02 - Postanowienie NSA z 2002-10-18

Państwa w W., Wniesiono również o przywrócenie wszystkich terminów, jeżeli zachodzi taka konieczność i obciążenie Ministerstwa Skarbu Państwa kosztami sądowymi...