Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Po 689/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-10-01

października 2015 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. B. na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie regulaminu...
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. /-/ Jakub Zieliński W dniu 4 sierpnia 2014 r. S. B...

II SA/Wr 481/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-13

niejawnym wniosku T. S. z dnia 5 stycznia 2008r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi T. S. na zarządzenie Prezydenta Miasta B z dnia...
na tej nieruchomości obiektów p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 6 listopada 2007 r. Sygn. akt. II SA/Wr...

II SA/Łd 550/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. o przywrócenie terminu do usunięcia braków skargi w sprawie ze skargi A Spółki...
a w i a : przywrócić termin do usunięcia braków skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W dniu 16. kwietnia 2007 r. A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł...

II OZ 506/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-16

o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi S. O. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2005 r. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia oddalić...
zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. akt IV SA/Wa 2098/05 odrzucił wniosek S. O. o przywrócenie terminu...

III SA/Kr 482/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-19

Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2022 r., nr SKO.NA/4130/50/2021 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone...
. Sp. z o.o. (dalej 'strona skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z 26 października 2021 r, nr SA-06.7340.7.6.2021. Decyzją tą Prezydent...

III SA/Kr 483/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-19

Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 17 stycznia 2022 r., nr SKO.NA/4130/52/2021 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone...
. z o.o. (dalej 'strona skarżąca') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z 26 października 2021 r, nr SA-06.7340.7.6.2021. Decyzją tą Prezydent Miasta Krakowa...

II SA/Po 689/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-31

postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2015 r., Wraz z wyżej opisaną skargą w piśmie przewodnim z dnia 9 lutego 2015 r. (k. 4 akt sąd.) strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu...
(sędzia sprawozdawca) wyłączył wniosek S. B. z dnia 9 lutego 2015 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi (uzupełniony w piśmie z dnia 20 lipca 2015 r.) wraz...

II SA/Go 556/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-18

w dniu 18 września 2012 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o przywrócenie terminu w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia...
odpowiedzialnością o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Uchwałą z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr XVII/141/2011 Rady Miasta ustalił miejscowy plan zagospodarowania...

II SA/Po 194/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-23

[...]., Przedmiotową skargę strona wniosła przy piśmie przewodnim z dnia 9 lutego 2015 r. (k. 34 akt sąd.), w którym zawarty został wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
Wójta Gminy O.) wniosła o nieuwzględnienie wniosku o 'przywrócenie terminu do złożenia skargi na uchwałę Rady Gminy O. Nr [...] z [...]2013r.', gdyż dotyczy uchwały...

II OZ 442/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

w postępowaniu przed sądem. Wniesienie skargi kasacyjnej po tym terminie jest niedopuszczalne i - o ile strona nie złoży wniosku o przywrócenie terminu - podlega ona odrzuceniu...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez dopuszczonego do udziału w postępowaniu uczestnika. Z jednej bowiem strony sąd twierdzi, że przysługuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   12