Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

II SA/Lu 609/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-20

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n...
a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 23 listopada 2010 r. M. S. wniósł o przywrócenie terminu...

I SA/Wa 1522/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2016r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu postanowienia...

II SA/Op 13/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-15

[...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
Burmistrza N. z dnia [...], nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko M. S. za okres od dnia...

I SA/Wa 812/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

w [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia...
2017 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] po rozpoznaniu wniosku I. O. odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...

I OZ 716/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w pkt 2 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
. adwokat z urzędu nadał w polskiej placówce pocztowej wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku...

II SA/Lu 432/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-12

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a odrzucić wniosek. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę...
do jej wniesienia., We wniosku z dnia 13 sierpnia 2009 r. (data nadania) o przywrócenie terminu do wniesienia skargi pełnomocnik skarżącego wniósł również o przywrócenie...

II SA/Lu 431/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-12

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a odrzucić wniosek. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę...
do jej wniesienia., We wniosku z dnia 13 sierpnia 2009 r. (data nadania) o przywrócenie terminu do wniesienia skargi pełnomocnik skarżącego wniósł również o przywrócenie...

II SA/Lu 430/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-12

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a odrzucić wniosek. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę...
do jej wniesienia., We wniosku z dnia 13 sierpnia 2009 r. (data nadania) o przywrócenie terminu do wniesienia skargi pełnomocnik skarżącego wniósł również o przywrócenie...

IV SA/Po 474/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego uchyla zaskarżone postanowienie /-/E...
o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] odmówiło skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia...

I OSK 370/12 - Wyrok NSA z 2012-08-02

i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2011 r. nr DPS.I.4153/6/649/AŁ/11 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...
. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100