Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 31/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-21

. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia...
. nr [...] w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 rok postanawia: I. oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

I SA/Po 32/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-21

. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia...
. nr [...] w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 rok postanawia: I. oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

II FZ 625/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi W.J. na decyzję...
2016 r. sygn. akt I SA/Po 33/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił wniosek W.J. (dalej jako 'Skarżący') o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

II FZ 636/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi W.J. na decyzję...
2016 r. sygn. akt I SA/Po 31/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił wniosek W.J. (dalej jako 'Skarżący') o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

III SA/Kr 1058/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-09

2011 r. wniosku U. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi U. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora...
Sanitarnego z dnia 26 lipca 2010r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: 1. odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

I SA/Po 961/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. K. i A. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu...
[...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. postanawia: I. oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego...

II SA/Wa 1296/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

niejawnym wniosku K. G. o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia...
2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1296/07 postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Zgodnie z treścią art. 141 § 2 ustawy...

II SA/Op 510/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-25

niejawnym sprawy z wniosku A Sp. z o.o. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A Sp. z o.o....
drogowym postanawia odmówić przywrócenia terminu. Skarżąca A Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej zwana 'Spółką') wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu...

II GZ 501/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

zażalenia E. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 2 sierpnia 2011 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1141/10 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
z [...] sierpnia 2011 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1141/10 odmówił E. M. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Sz 1155/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-16

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9...
decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   86