Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II SA/Go 782/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Decyzją z dnia...
pocztowego na kopercie), skarżący zawarł wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Komunalnej 'O' z dnia...

IV SA/Wa 195/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2...
postępowania sądowego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem z [...] listopada 2017 r. po rozpoznaniu podania K. W. odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia...

II OZ 996/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-12

przywrócenia terminu do złożenia skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 318/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił...

II OSK 1173/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
Kolegium Odwoławczego w S. z [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Przedmiotem zaskarżenia przed Wojewódzkim...

II SA/Lu 723/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-17

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia i uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne...
postanowieniem z dnia [...] r. odmówiło A. C. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (pkt 1) oraz stwierdziło uchybienie terminu...

II OSK 1174/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
Kolegium Odwoławczego z [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie...

II OSK 368/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia...
oddalił skargę J. S.-G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2015 r., znak [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

IV SA/Wa 224/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-17

. S., J. K. z siedzibą w G. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
. z art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmówił firmie M. Spółka Jawna D. S., J. K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji [...] Wojewódzkiego...

II SA/Lu 21/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia...
od decyzji Burmistrza Miasta L. z dnia ... i odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia tego odwołania przez adwokat A. P. - S., działającą w imieniu...

II SA/Po 350/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-18

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania...
., które wpłynęło do urzędu Miejskiego w K. w dniu 30 marca 2007 r. wystąpił o przywrócenie mu terminu do złożenia podania o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   70