Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol

II OZ 972/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia...
lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił wniosek F. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

VII SA/Wa 2885/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia I. skargę oddala, II. przyznaje ze środków...
, po rozpatrzeniu wniosku L. W. odmówił wnioskodawczyni przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2010 r...

II SA/Sz 124/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Powiatowy...
w siedzibie organu I instancji wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia 5 listopada 2009 r. uzasadniając wniosek tym, że dopiero w dniu, 26...

II OSK 2862/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

i doktrynę, wskazał, że żądanie przywrócenia terminu musi być wyraźne. Sam fakt dokonania czynności procesowej po terminie nie stwarza domniemania, że strona złożyła wniosek...
o przywrócenie terminu, a pogląd jakoby można było złożyć wniosek o przywrócenie terminu w sposób dorozumiany nie znajduje oparcia w przepisach administracyjnej procedury...

VII SA/Wa 2702/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [....] października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oraz stwierdzenia uchybienia terminu...
., znak: [...] odmówił przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oraz stwierdził uchybienie terminu do złożenia zażalenia., W uzasadnieniu postanowienia organ odwoławczy...

VII SA/Wa 2701/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oraz stwierdzenia uchybienia terminu...
., W dniu 10 lipca 2013r. do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w [...] wpłynął wniosek E. P. i K. P. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na ww. postanowienie...

II SA/Łd 143/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-08

roku sprawy ze skargi G. C. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
(Dz.U. z 2016r., poz. 23) - w skrócie: 'K.p.a.' - odmówił G. C. przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł...

VII SA/Wa 462/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-20

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala VII SA/Wa 462/10, UZASADNIENIE...
. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Nr [...] z dnia [...] lipca 2009r., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ przywołał normę art. 58 kpa oraz wyjaśnił...

II SA/Łd 851/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-27

roku sprawy ze skargi B. M. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
B. M. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia [...], nr [...]. Decyzją tą umorzono postępowanie...

VII SA/Wa 2273/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-10

. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie, odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia., W uzasadnieniu organ wskazał, iż Fundacja...
[...] pismem z dnia 6 czerwca 2010 r. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   73