Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X
  • Skarżony

III ZP 1/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-04-22

obrotu prawnego i kwestie terminów wejścia w życie poszczególnych ustaw i ich zmian., 3. Rozpatrując przedstawione zagadnienie prawne skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego...
-rozwojowych. Tak jednak nie jest, bowiem nie można już wcześniej raz nabytych praw powtórnie nabyć w późniejszym terminie. Poza tym wymieniona uchwała SN nie precyzuje...