Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Wa 1626/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

z siedzibą w S. na postanowienie Głównego Inspektora Pracy z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala...
z [...] maja 2012 r. pełnomocnik Spółki wniósł o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy z [...] kwietnia 2012 r. wraz...

II OZ 906/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-28

Andrzeja Glinieckiego oraz wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego NSA Andrzeja Glinieckiego w sprawie zakończonej prawomocnym...
zażalenie; 2. odrzucić wniosek o wyłączenie sędziego NSA Andrzeja Glinieckiego; 3. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego NSA...

II SA/Sz 538/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-08-25

. na postanowienie Inspektora Pracy z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] , Inspektor Pracy...
., poświadczająca datę nadania ww. przesyłki., W dniu [...] r. pełnomocnik A. Ł. - r. pr. A. K. złożyła do Okręgowego Inspektora Pracy wniosek o przywrócenie terminu...

OSK 1051/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-11

., (...) w przedmiocie inspekcji pracy p o s t a n a w i a: uchylić postanowienie i przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 13 maja 2004 r...
., (...), z powodu uchybienia terminu do złożenia skargi. Od dnia doręczenia decyzji Okręgowego Inspektora Pracy w dniu 4 lutego 2004 r., przysługiwał trzydziestodniowy termin...

III SA/Lu 230/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-16

go do osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze., W odwołaniu Spółka zawarła także, z ostrożności procesowej, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uzasadniając wniosek Spółka podniosła, iż w pouczeniu zawartym w skarżonym nakazie znajduje się informacja, że odwołanie należy...

III SA/Lu 234/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-16

go do osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze., W odwołaniu Spółka zawarła także, z ostrożności procesowej, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uzasadniając wniosek Spółka podniosła, iż w pouczeniu zawartym w skarżonym nakazie znajduje się informacja, że odwołanie należy...

III SA/Lu 237/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-16

go do osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze., W odwołaniu Spółka zawarła także, z ostrożności procesowej, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uzasadniając wniosek Spółka podniosła, iż w pouczeniu zawartym w skarżonym nakazie znajduje się informacja, że odwołanie należy...

III SA/Lu 241/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-16

zaliczenia go do osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze., W odwołaniu Spółka zawarła także, z ostrożności procesowej, wniosek o przywrócenie terminu...
procesowej, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uzasadniając wniosek Spółka podniosła, iż w pouczeniu zawartym w skarżonym nakazie znajduje...

III SA/Lu 231/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-16

zaliczenia go do osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze., W odwołaniu Spółka zawarła także, z ostrożności procesowej, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
procesowej, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uzasadniając wniosek Spółka podniosła, iż w pouczeniu zawartym w skarżonym nakazie znajduje się informacja...

III SA/Lu 238/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-16

go do osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze., W odwołaniu Spółka zawarła także, z ostrożności procesowej, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uzasadniając wniosek Spółka podniosła, iż w pouczeniu zawartym w skarżonym nakazie znajduje się informacja, że odwołanie należy...
1   Następne >   +2   5