Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

VI SA/Wa 2296/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

Rady Aptekarskiej z [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia 1. uchyla zaskarżoną uchwałę; 2. zasądza...
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 267) - dalej: 'k.p.a.' - po rozpatrzeniu wniosku [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. ('skarżąca') o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia...

II SA/Rz 905/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-09

. B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] lipca 2012 r...
., nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej - p o s t a n a w i a - I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu, II. zwrócić skarżącemu P. B. kwotę 720 zł (siedemset dwadzieścia...

VI SA/Wa 1362/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-15

. na decyzje Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] i nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o przywrócenie terminu do złożenia...
i Polityki Społecznej utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] września 2006r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o przywrócenie terminu do złożenia...

VI SA/Wa 1839/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu w sprawie ze skargi P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję...
, zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) postanawia: przywrócić termin do złożenia sprzeciwu Skarżąca spółka - P. Sp. z o. o. z siedzibą...

VI SA/Wa 1838/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu w sprawie ze skargi P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję...
, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa postanawia: przywrócić termin do złożenia sprzeciwu Skarżąca spółka - P. Sp. z o. o. z siedzibą w W., reprezentowana...

VI SA/Wa 1840/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu w sprawie ze skargi P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję...
, zawierających powyżej 18% alkoholu postanawia: przywrócić termin do złożenia sprzeciwu Skarżąca spółka - P. Sp. z o. o. z siedzibą w W., reprezentowana przez profesjonalnego...

VI SA/Wa 1474/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

w [...] na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
skarżąca) przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli...

II SAB/Rz 16/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

wniosku A. Sp. z o.o. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia w zakresie recyklingu-przetwarzania...
opakowań - p o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu. II SAB/Rz 16/07, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2007 r. sygn. akt II SAB/Rz...

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

wniosku A. Sp. z o.o. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego - p...
o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu. II SAB/Rz 15/07, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2007 r. sygn. akt II SAB/Rz 15/07 Wojewódzki...

VI SA/Wa 384/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-22

) - także jako ustawa, utrzymał w mocy postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] września 2014 r., w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu...
, skreślił W. z ewidencji., W dniu 28 sierpnia 2014 r. spółka nadała za pośrednictwem operatora pocztowego Pocztex wniosek z dnia 28 sierpnia 2014 r. o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   14