Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II OSK 1149/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

, który posiada legitymację procesową do wystąpienia z takim żądaniem, czy nastąpiło zachowanie terminu określonego w art. 148 k.p.a. oraz, czy wniosek o opiera...
organ bada wyłącznie dopuszczalność wniosku o wznowienie kierując się zaistnieniem trzech podstawowych przesłanek tj. interesem prawnym wnioskodawcy, zachowaniem terminu...

II OSK 979/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

, czy nastąpiło zachowanie terminu określonego w art. 148 K.p.a. oraz, czy wniosek o opiera się na ustawowych przesłankach wznowienia postępowania administracyjnego. Dopiero...
trzech podstawowych przesłanek tj. interesem prawnym wnioskodawcy, zachowaniem terminu określonego w art. 148 K.p.a. oraz wystąpieniem przesłanki do wznowienia postępowania...

II SA/Po 288/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-19

projektu zagospodarowania działki na aktualnej mapie, jednocześnie nie zakreślił żadnego terminu aktualności (ważności) mapy używanej do celów projektowych. Taki termin...
. Co prawda skarżący słusznie zauważyli, że termin ten został skrócony z 7 do 5 dni, nie mniej z akt sprawy nie wynika, by któraś ze stron skorzystała z tego prawa...