Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

I OSK 2086/17 - Wyrok NSA z 2018-05-29

wraz z aktami spraw., W pkt 9 ww. wniosku P.B. zwrócił się 'o podanie informacji (w oparciu na podstawie przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących ochrony...
Wójta Gminy M. w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego., Powyższy wyrok zapadł w następującym...

II SA/Wa 1135/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

wniosku E. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. C. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej...
w W. z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o niezdolności do zawodowej służby wojskowej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy. E. C...