Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 241/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-21

ustawy Prawo Budowlane poprzez uznanie, że wybudowanie budynku nie jest usługą budowlaną, a wylewanie masy betonowej szalunków, wylewanie ław, fundamentów stropów, schodów...
od wartości dodanej (Dz.U. DE L Nr 347, str. 1), który stanowi, że świadczenie usług oznacza każdą transakcje, która nie stanowi dostawy towarów;, 9) art. 3 ustawy Prawo Budowlane...

I SA/Kr 294/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-26

pkt 1 lit. a) oraz art. 88 ust. 3a pkt lit. a) u.p.t.u. brak prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego wykazanych w fakturach od tych wystawców., Zdaniem Naczelnika...
. Od decyzji tej Skarżąca wniosła odwołanie, domagając się jej uchylenia. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie prawa w zakresie:, 1. art. 70 § 6 pkt art. 122 ustawy...

I SA/Kr 285/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-03-07

) art. 86 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług poprzez zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego, pomimo...
, które nie zostały dokonane w rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, a podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z powyższych faktur VAT...

I SA/Kr 1649/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

-skarbowa wobec Strony została wszczęta w dniu 23 czerwca 2020 r. z upoważnienia NMUC-S w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania...
w zakresie określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę obiektu stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

I SA/Kr 1791/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-21

z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po uprzednim wezwaniu na piśmie organu do usunięcia...
naruszenia prawa złożonym w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności., Postanowienie...

I SA/Kr 910/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-23

te, formalnie dochowując wymogów stawianych przez normy prawa podatkowego, umożliwiały wydłużenie łańcucha dostaw przedmiotowych towarów do 'brokera',, - broker - P...
współpracy miała dostarczyć do P. towar o wartości prawie miliona złotych netto. Podkreślono, że Strona Skarżąca nie udowodniła przedstawionej przez siebie tezy...

I SA/Kr 1410/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-04-05

służących do produkcji manekinów oraz materiałów budowlanych i elektrycznych., Prace warsztatowo porządkowe, jak wynikało z faktur, miały być wykonywane na podstawie umowy...
przewidywała, że wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części lub całości usług podwykonawcy., W piśmie z 24 sierpnia 2020 r. Spółka wyjaśniła, że zlecone prace obejmowały...