Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 1791/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-21

z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po uprzednim wezwaniu na piśmie organu do usunięcia...
naruszenia prawa złożonym w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności., Postanowienie...

I SA/Kr 910/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-23

te, formalnie dochowując wymogów stawianych przez normy prawa podatkowego, umożliwiały wydłużenie łańcucha dostaw przedmiotowych towarów do 'brokera',, - broker - P...
współpracy miała dostarczyć do P. towar o wartości prawie miliona złotych netto. Podkreślono, że Strona Skarżąca nie udowodniła przedstawionej przez siebie tezy...