Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

VII SA/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi M. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] września 2010 r. znak: [...] w przedmiocie naboru...
na stanowisko w służbie cywilnej postanawia: przyznać M. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W dniu 24 stycznia 2011 r...

II SAB/Wa 20/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-15

niejawnym sprawy ze skargi A.S. na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko [...] w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego postanawia...
-odrzucił skargę - Powołany przez Szefa Służby Cywilnej zespół konkursowy do przeprowadzenia konkursu na stanowisko [...] w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego...

II SAB/Wa 103/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-01

Budowlanego postanawia: -odrzucić skargę- W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2004r. A.S. zarzuca bezczynność Szefowi Służby Cywilnej polegającą...
Departamentu [...] w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego., Z bezczynnością organu mamy jednak do czynienia wówczas, gdy organ zobowiązany do podjęcia czynności, nie podejmuje...

II SA 3122/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-20

[...] w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego postanawia: - odrzucić skargę - Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
dyrektora Departamentu [...] w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Od decyzji tej stronie przysługiwało odwołanie. Skarżący wniósł taki środek odwoławczy do Szefa Służby...

I OZ 1142/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

na stanowisko dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych i Statystyki w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym zarządzeniem...
nie podlega zwolnieniu od kosztów sądowych w świetle art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz...

II SAB/Wa 104/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-21

2004r. sprawy ze skargi A.S. na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora [...] w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego postanawia...
na stanowisko Dyrektora [...] w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego., Rozstrzygnięcie Szefa Służby Cywilnej wydane w dniu [...] stycznia 2004r. na skutek złożonego...

VII SA/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-13

. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi M. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] września 2010 r., znak: [...] w przedmiocie...
naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej postanawia: przyznać M. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata. W dniu 4 lipca 2011 r...

VII SA/Wa 1543/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-13

. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi M. S. na czynność Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie...
naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej postanawia: przyznać M. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata. W dniu 15 czerwca 2011 r...

II SA/Wa 1635/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-17

na stanowisko dyrektora Departamentu [...] w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego ([...]) postanawia - odrzucić skargę - Zgodnie z przepisem art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia...
30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego można wnieść...

II SA/Wa 1732/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-23

[...] w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego ([...]) postanawia - odrzucić skargę - Stosownie do art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 52 § 1 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji. ...
1   Następne >   2