Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 14/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

niejawnym sprawy ze skargi R. M. o wznowienie postępowania wszczętego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu...
2014 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy., Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 13 listopada 2014 r. sygn. akt I OZ 1003/14 oddalił...

I GSK 1563/15 - Wyrok NSA z 2017-10-27

pod względem jego zgodności z przepisami Prawa Celnego, rozporządzeniem Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz...
funkcji centrali wentylacyjnej [...] z nagrzewnicą wodną lub elektryczną nr pracy: [...] Instytutu Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych...

I GSK 1591/15 - Wyrok NSA z 2017-10-27

wentylacyjnej z nagrzewnicą wodną lub elektryczną nr pracy: [...] Instytutu Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, Pracownia...
CN, a następnie dokonując kontroli decyzji i oceniając prawidłowość zastosowania przepisów prawa materialnego przez Szefa SC, Sąd popełnił ten sarn błąd...