Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I SA/Gl 617/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

) jako 'inne budowle' określone w kategorii VIII załącznika do ustawy Prawo budowlane., W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym spółka zadała pytanie: czy opisane...
powyżej hale namiotowe, które stanowią budowlę zaliczającą się do kategorii VIII w rozumieniu załącznika do ustawy Prawo budowlane, są objęte przedmiotowym zakresem...

I SA/Łd 1123/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-23

. 3 pkt 3 w związku z pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Choć zawarte w tym przepisie wyliczenie budowli ma charakter przykładowy, niemniej wspólną...
gazów i chłodzeniu maszyn. Nie może ono zostać zatem uznane za budowlę w rozumieniu prawa budowlanego, gdyż sam związek użytkowy nie jest wystarczający. Potrzebny...

II FSK 2027/14 - Wyrok NSA z 2016-08-24

wyliczenie zawarte jest w art. 3 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane i nie pokrywa się ono z zakresem wyliczenia obiektów budowlanych stanowiących budowle w rozumieniu art. 3...
pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Zdaniem Spółki spornych hal namiotowych nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, a w konsekwencji nie podlegają...

III SA/Wa 2093/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) stanowi tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego...
. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem...

I SA/Rz 531/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-09-06

architektury w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1991r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409; dalej: Prawo budowlane). Stanowi tymczasowy obiekt budowlany, niepołączony trwale...
z gruntem i nie została ta hala wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, co wyklucza zaliczenie jej do budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej...

I SA/Gl 141/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-17

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.; dalej w skrócie: 'ustawa Prawo budowlane'). Jednocześnie na podstawie art. 14c § 2 ustawy...
art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. oraz w zw. z art. 3 pkt. 1, 3 i 9 ustawy Prawo budowlane., We wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca...

III SA/Wa 1231/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-07

. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm., dalej jako 'u.p.o.l.') w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm., dalej jako 'Prawo budowlane') oraz art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego?, Zdaniem Wnioskodawcy, dystrybutory paliw i gazu stanowię urządzenia...

I SA/Gl 782/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-15

wnioskiem maszyny i urządzenia nie są urządzeniami budowlanymi z art. 3 pkt.9 Prawa budowlanego. Nie są również wolnostojącymi instalacjami/ wolnostojącymi urządzeniami...
technicznymi/ z art. 3 pkt.3 Prawa budowlanego. W związku zaistniałym stanem faktycznym przedstawiono następujące pytanie, czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają...

III SA/Wa 2301/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

tenisowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290) stanowi tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Zgodnie z art...
. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych...

III SA/Wa 2300/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

w narożach kontenera, Skarżący wskazał ponadto, że obiekt kontenerowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) stanowi...
tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100