Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 227/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002r., s. 168). Przepis art. 552 k.c. nie podważa zatem ogólnej zasady nieprzenoszalności na gruncie...
wszelkie prawa i obowiązki związane z używaniem bocznicy kolejowej [E.] zostaną przeniesione na nowy podmiot, tj. na skarżącą spółkę [A.] ., Pismem z dnia [...] listopada 2014...

II GSK 209/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

mają bowiem zagwarantowane prawo do korzystania ze stacji pasażerskich na podstawie art. 36k ust. 1 u.t.k., jednak przewoźnik miał obowiązek pokrywania kosztów udostępniania obiektów...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej 'p.p.s.a.') naruszenie prawa materialnego poprzez błędną...