Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 1798/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-10

w tej samej lub wyższej kwocie, a w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy będzie orzeczone wykonanie...
zgodnie z art. 122 § 3 PEA, że przysługuje jej prawo zgłoszenia zarzutów oraz prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Wojewody...

VI SA/Wa 1859/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-04

kwocie, a w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy będzie orzeczone wykonanie zastępcze., § 3...
dotychczasowe stanowisko., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz...

VI SA/Wa 1802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

, a w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy będzie określone wykonanie zastępcze ( § 2)., Jeżeli wysokość...
egzekucyjny w postaci grzywny w celu przymuszenia (art. 7 § 3 PEA) jednakże z uwagi na uchybienia proceduralne, tj. art. 7, art. 8 i art. 77 § 1 w zw. z art. 18 PEA oraz prawa...

VI SA/Wa 1799/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

, a w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie określone wykonanie zastępcze (§ 2)., Jeżeli wysokość...
ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1647), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez...

II GSK 1606/21 - Wyrok NSA z 2021-10-29

upoważnienia w dniu [...] sierpnia 2019 r. w markecie budowlanym, u przedsiębiorcy Z. Spółka z o.o. z siedzibą w M. ('skarżąca', 'Spółka', 'strona'), nie ujawniając charakteru...
z [...] listopada 2019 r. została wydana na podstawie błędnych przepisów prawa materialnego, w związku z czym zasadne jest jej uchylenie w całości i orzeczenie w tym zakresie...

VI SA/Wa 1209/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

. z o.o. z siedzibą w: miejscowości M. [...] w markecie budowlanym przy ul. [...] w M.. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył sprawdzenia przestrzegania przez Stronę...
Handlowej w [...], nie ujawniając charakteru służbowego, dokonali zakupu kontrolnego w ww. markecie budowlanym węgla kamiennego 'ekogroszek' w ilości 100 kg (4 worki po 25 kg...

VI SA/Wa 1846/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

Budowlanych w W., w celu sprawdzenia odporności produktu na szok termiczny, zgodnie z punktem 6.1.7 normy PN-EN 13834+Al :2009, z wykorzystaniem metody badawczej...
postępowania, na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 311 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, dalej jako 'Prawo...

II SAB/Wa 307/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz...
, jak i posiadane przez organ w związku z konkretną sprawą, jak również, że przykładowo przedłożone przez inwestorów dokumenty, w tym ewentualny projekt budowlany, stanowią...

VI SA/Wa 1018/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

kolana podczas prac budowlanych, brukarskich, warsztatowych i ogrodniczych' oraz nazwa: 'żelowe nakolanniki ochronne', co potwierdziła opinia C. - Państwowego Instytutu...
mogą być wykorzystane podczas prac budowlanych, brukarskich, warsztatowych i ogrodniczych, czyli prac w pozycji klęczącej. Ponieważ prace te wiążą się z ryzykiem wystąpienia...

II GSK 987/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

z art. 60¹ § 4 pkt 3 k.w.),, - nieokazanie dokumentów potwierdzających, że obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie, spełnia wymagania przeciwpożarowe i budowlane...
prowadzącego usługi turystyczne jest respektowanie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o usługach turystycznych. Jeżeli obiekt, w którym przedsiębiorca zamierza...
1   Następne >   2