Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

II GSK 2332/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

z inwestorem jest typowym stosunkiem prawnym określonym w ustawie - Prawo budowlane i jego istotne elementy wynikają z tej ustawy. Dwustronna umowa ma jedynie znaczenie...
prawne zawarte w przepisach ustawy - Prawo budowlane powinny być podstawą oceny charakteru prawnego umowy łączącej inspektora nadzoru ze skarżącą., Wojewódzki Sąd...

II GSK 2764/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

prawnym określonym w ustawie - Prawo budowlane i jego istotne elementy wynikają z tej ustawy. Dwustronna umowa ma jedynie znaczenie pomocnicze, gdyż odpowiedzialność...
finansowanych ze środków publicznych' w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego oraz art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, poprzez przyjęcie, że przepis ten nie odnosi...

VI SA/Wa 2221/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-23

prawa budowlanego. Przy rozróżnieniu umowy o roboty budowlane od innych umów prawa cywilnego - przede wszystkim od umowy o dzieło - najważniejsze znaczenie ma ustalenie...
, czy proces inwestycyjny był wykonywany według rygorów i procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...

II GSK 2666/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

. Prawo budowlane. W tym zakresie Sąd I instancji powołała się na wyrok Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 7 lipca 2015 r. III AUa 220/15, w którym stwierdzono, że przepis art...
, co dotyczy art. 66 ust. 1 lit. e) ustawy o świadczeniach w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego i art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, poprzez przyjęcie, że przepis...

VI SA/Wa 1254/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Może być on przygotowany wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia...
mogą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Prawa budowlanego. Projekt budowlany jest kwalifikowanym dokumentem podlegającym weryfikacji i zatwierdzeniu w procesie budowlanym...

VI SA/Wa 133/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Wady projektu stanowią nie tylko podstawę do kierowania wobec wykonawcy...
roszczeń z tytułu rękojmi, ale rodzić mogą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Prawa budowlanego. Projekt budowlany jest bowiem kwalifikowanym dokumentem...

VI SA/Wa 1130/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

z art. art. 12 ust. 1 pkt 4, art. 25, art. 26 i art. 93 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego poprzez zbędne zastosowanie...
określonym w ustawie prawo budowlane i jego istotne elementy wynikają z tej ustawy. Dwustronna umowa ma jedynie znaczenie pomocnicze, gdyż odpowiedzialność inspektora nadzoru...

VI SA/Wa 1131/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

wezwanie inwestora, udzielanie Inwestorowi informacji o stanie robót., Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
z art. art. 12 ust. 1 pkt 4, art. 25, art. 26 i art. 93 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego poprzez zbędne zastosowanie...

VI SA/Wa 1254/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

., Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) w związku z art. 627 i 750 k.c., organ...
07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego poprzez zbędne zastosowanie art. 750 Kodeksu cywilnego a w konsekwencji art. 66 ust. 1 lit. e...

II GSK 102/15 - Wyrok NSA z 2016-05-19

organów, powołanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r.nr 243, poz. 1623 ze zm.) do stwierdzenia, czy podmiot narusza przepisy art...
. [...] świadczył usługi przepisów prawa budowlanego określonych w § 71 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   21