Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

IV SA/Wa 2201/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce...
dotyczące przebiegu jego pracy zawodowej i czy faktycznie we wcześniejszym i późniejszym okresie pełnił funkcje związane z nadzorem prac budowlanych;, b) na podstawie...

I OZ 1029/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie...
rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2014 r. postanawia: oddalić zażalenie M. M. w dniu 20 marca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym...

I OZ 1030/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
M. M. w dniu 17 czerwca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał...

I OZ 1031/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
M. M. w dniu 17 czerwca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał...

I OZ 1032/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
M. M. w dniu 17 czerwca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał...

I OZ 1066/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. z dnia [...] stycznia...
2014 r. o numerach od [...] do [...] postanawia: oddalić zażalenie M. M. w dniu 5 maja 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym...

I OZ 1067/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną...

I OZ 1162/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2015 r. sygn. akt II SAB/Wa 76/15 o odmowie przyznania prawa...
rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2014 r. postanawia: oddalić zażalenie M. M. w dniu 18 maja 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym...

I OZ 1033/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
M. M. w dniu 17 czerwca 2015 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku wskazał...

I OZ 1339/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi...
zażalenie W złożonym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych M. M. wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną oraz z dwójką...
1   Następne >   +2   +5   +10   65