Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

III SA/Łd 1012/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-23

zaskarżoną decyzję Decyzją z dnia [...] Dyrektor Urzędu Celnego w Ł. uznał zgłoszenie celne materiałów budowlanych z tworzywa sztucznego dokonane przez P.P.H.U. A Spółka...
wykończeniowymi Spółka P.P.H.U. A deklarowała do pozycji 3925 90 800 taryfy celnej jako artykuły budowlane z tworzyw sztucznych. Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji wskazał...

III SA/Łd 1013/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-23

zaskarżoną decyzję Decyzją z dnia [...] Dyrektor Urzędu Celnego w Ł. uznał zgłoszenie celne materiałów budowlanych z tworzywa sztucznego dokonane przez P.P.H.U. A Spółka...
wykończeniowymi Spółka P.P.H.U. A deklarowała do pozycji 3925 90 800 taryfy celnej jako artykuły budowlane z tworzyw sztucznych. Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji wskazał...

III SA/Łd 1014/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-23

zaskarżoną decyzję Decyzją z dnia [...] Dyrektor Urzędu Celnego w Ł. uznał zgłoszenie celne materiałów budowlanych z tworzywa sztucznego dokonane przez P.P.H.U. A Spółka...
wykończeniowymi Spółka P.P.H.U. A deklarowała do pozycji 3925 90 800 taryfy celnej jako artykuły budowlane z tworzyw sztucznych. Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji wskazał...

III SA/Łd 1015/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-23

zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia [...] Dyrektor Urzędu Celnego w Ł. uznał zgłoszenie celne materiałów budowlanych z tworzywa sztucznego dokonane przez P.P.H.U. A Spółka...
wykończeniowymi Spółka P.P.H.U. A deklarowała do pozycji 3925 90 800 taryfy celnej jako artykuły budowlane z tworzyw sztucznych. Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji wskazał...

III SA/Łd 1011/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-23

zaskarżoną decyzję Decyzją z dnia [...] Dyrektor Urzędu Celnego w Ł. uznał zgłoszenie celne materiałów budowlanych z tworzywa sztucznego dokonane przez P.P.H.U. A Spółka...
wykończeniowymi Spółka P.P.H.U. A deklarowała do pozycji 3925 90 800 taryfy celnej jako artykuły budowlane z tworzyw sztucznych. Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji wskazał...

I SA/Kr 126/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-04-26

przedmiotem importu nie były przycięte do konkretnych konstrukcji , miały długość 6.500 mm i w takim stanie były sprzedawane krajowym producentom konstrukcji budowlanych...
importowane kształtowniki są profilami przygotowanymi do użycia wyłącznie w konstrukcjach budowlanych , gdyż przygotowanie do tego celu następuje już w momencie...

I SA/Kr 773/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-12-13

'[...]' działająca z upoważnienia K. R., E. Z., B. G. i T. S.- wspólników '[...]' s.c. w [...] dokonała zgłoszenia celnego towarów określonych jako 'profile budowlane z tworzyw sztucznych...
[...] zł., W uzasadnieniu w/w decyzji organ celny stwierdził, że bezspornym w sprawie jest , iż profile budowlane z tworzyw sztucznych sprowadzane były przez skarżących...

I SA/Kr 774/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-12-13

taryfikacji profili będących przedmiotem importu są zgodne z prawem., Wskazana przez skarżących w zgłoszeniu celnym pozycja 3925 obejmująca ' Artykuły budowlane z tworzyw...
z upoważnienia K. R., E. Z., B. G. i T. S. - wspólników '[...]' s.c. w [...] dokonała zgłoszenia celnego towarów określonych jako 'profile budowlane z tworzyw sztucznych' w celu...

GSK 572/04 - Wyrok NSA z 2004-09-21

, że decyzją z dnia 29.05.2001 r. Dyrektor Urzędu Celnego w Ł. uznał zgłoszenie celne dotyczące materiałów budowlanych z tworzywa sztucznego za nieprawidłowe i zmienił...
, wyłącznie klasyfikacji towaru., Dokonując oceny prawidłowości dokonanej przez stronę klasyfikacji do pozycji taryfy celnej 3925 /artykuły budowlane z tworzyw sztucznych...

III SA/Łd 1009/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-23

budowlanych z tworzywa sztucznego dokonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe A spółka jawna za nieprawidłowe w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej...
, ale nie obrobione inaczej, z polichlorku winylu. Organ II instancji podkreślił, iż do proponowanej przez stronę pozycji 3925 klasyfikowane są artykuły budowlane z tworzyw sztucznych...
1   Następne >   +2   6