Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 3055/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

z jego brzmieniem 'Bezpośrednio po zakupie działki budowlanej i rozpoczęciu realizacji zaplanowanej inwestycji grupa planuje rozpoczęcie realizacji opisywanego działania...
przeanalizował daty odpowiednio: wpływu zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (budowa budynku gospodarczego z komorami...

I GSK 717/18 - Wyrok NSA z 2018-10-19

o aktualny stan prawny, nie są adekwatne do rozpatrywanej sprawy. Dotyczą one bowiem spraw z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego, gdzie jest rzeczą...
przepisów prawa unijnego i krajowego, jak i 'niezbierania' gdzie nieprawidłowo podana została powierzchnia, na której dokonano tego działania. Po rozpoznaniu odwołania Prezes...

V SA/Wa 2326/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

handlowych z naruszeniem przepisów prawa unijnego i krajowego, jak i 'niezbierania' gdzie nieprawidłowo podana została powierzchnia, na której dokonano niniejszego...
przepisów prawa regulujących mechanizm WPR ' Wsparcie kryzysowe na rynku owoców i warzyw'., Organ wskazał, że aktem podstawowym w zakresie działania 'zielony zbiór...

V SA/Wa 1989/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi B. J. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] lipca 2011 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
zatwierdzenia umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez: 1. zwolnienie od kosztów sądowych, 2. ustanowienie radcy...