Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

I OSK 1663/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

w przedmiocie wydania decyzji ustalającej prawo do gospodarstwa rolnego postanawia: 1. odrzucić skargę o wznowienie postępowania 2. oddalić wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości...
Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie wydania decyzji ustalającej prawo do gospodarstwo rolnego., W uzasadnieniu postanowienia stwierdził, iż skarga kasacyjna...