Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Bd 591/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

w mocy decyzję Naczelnika K. Urzędu Celno-Skarbowego w T. z dnia [...] marca 2020 r. W uzasadnieniu organ podał, że istotą sporu w sprawie jest prawo do zaliczenia...
zasady in dubio pro tributario, którą zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Praw Człowieka (wyroku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie Melo Tadeu v. Portugal 27785/10...