Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

III OSK 224/21 - Wyrok NSA z 2021-03-23

, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:, I. Na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
rozporządzenia;, 4. art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i stwierdzenie, że naruszenia prawa w decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] sierpnia 2014...

I OSK 937/19 - Wyrok NSA z 2020-11-05

do celów dydaktycznych spełniających wymagania budowlane i sanitarne. W szkole brakuje dodatkowych sal przedmiotowych dla uczniów klas starszych, sali zabaw dla dzieci...
określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z uwagi na brak wskazania, które to normy zdaniem Gminy nie są spełnione., Wójt Gminy [...] pismem z 27 listopada 2017 r...