Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Rzeczników Patentowych X

II GSK 751/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

, że mleko wapienne ma właściwości neutralizujące oraz że jest ono używane w zaprawach budowlanych. W odpowiedzi tej odwołująca się wymieniła jednak tylko jedno...
budowlanych). Podczas rozprawy przed Sądem I instancji B Ł stwierdziła, że na egzaminie 'odnośnie mleka wapiennego powiedziała, że ma zastosowanie neutralizujące, natomiast...