Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

, wycenę kwot roszczenia przygotowaną przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o normy prawa budowlanego, korespondencję z Zamawiającym dotyczącą zmian projektowych...
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, dalej...

VI SA/Wa 1650/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

roszczenia przygotowaną przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o normy prawa budowlanego, korespondencję z Zamawiającym dotyczącą zmian projektowych oraz dokumentację...
. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa...

VI SA/Wa 1652/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o normy prawa budowlanego, korespondencję z Zamawiającym dotyczącą zmian projektowych oraz dokumentację, z której wynika uznanie rzeczowego...
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa...

VI SA/Wa 1651/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o normy prawa budowlanego, korespondencję z Zamawiającym dotyczącą zmian projektowych oraz dokumentację, z której wynika uznanie...
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa...

VI SA/Wa 2353/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

przygotowaną przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o normy prawa budowlanego, korespondencję z Zamawiającym dotyczącą zmian projektowych oraz dokumentację...
., W przypadku drugiego ze zidentyfikowanych naruszeń prawa przez Spółkę, tj. braku właściwej aktualizacji budżetów kontraktów budowlanych w jednostkowym oraz skonsolidowanym...

VI SA/Wa 2356/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

[...], w tym umowę z GDDKiA, wycenę kwot roszczenia przygotowaną przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o normy prawa budowlanego, korespondencję z Zamawiającym...
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, dalej: 'Rozporządzenie') w zw. z par. 29 oraz par. 36 Międzynarodowego Standardu...

VI SA/Wa 2354/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o normy prawa budowlanego, korespondencję z Zamawiającym dotyczącą zmian projektowych oraz dokumentację, z której wynika uznanie...
ze zidentyfikowanych naruszeń prawa przez Spółkę, tj. braku właściwej aktualizacji budżetów kontraktów budowlanych w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym...

VI SA/Wa 2355/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

naruszeń prawa przez Spółkę, tj. braku właściwej aktualizacji budżetów kontraktów budowlanych w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011 r...
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, dalej: 'Rozporządzenie') w zw. z par. 29 oraz par. 36 Międzynarodowego Standardu...

VI SA/Wa 1669/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

., w tym umowę z Zamawiającym, wycenę kwot roszczenia przygotowaną przez niezależnego rzeczoznawcę w oparciu o normy prawa budowlanego, korespondencję z Zamawiającym...
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, dalej...

VI SA/Wa 2085/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

ich umorzenia, w miejsce wypłacenia środków pieniężnych, o których mowa w lit. g), Towarzystwo może wydać jednostki (przenieść prawa do jednostek) uczestnictwa M. Global...
Limited'). Przedmiotem wzmiankowanej umowy było przeniesienie na M. Holding Limited wszelkich praw do posiadanych przez Fundusz 586,562736 jednostek uczestnictwa M. Global...
1   Następne >   3