Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Bankowego X

VI SA/Wa 527/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

), jako rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa (art. 42 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych)., Wobec powyższego jednoznacznie można stwierdzić...
przez nie działalności i w ramach tej działalności prawa - przysługującego im jako samodzielnym i niezależnym podmiotom stosunków cywilnoprawnych - do wyboru kontrahenta zawieranych...