Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II SA/Wa 295/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-09

inwalidzkiej, jak również dowód zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów budowlanych., Centralna Komisja Lekarska w odpowiedzi na skargę wniosła o odrzucenie skargi...
CKL wskazała, iż w zakwestionowanym zakresie skarżącemu przysługuje prawo odwołania do sądu powszechnego od decyzji emerytalno-rentowej wydanej przez organ właściwy...