Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

VI SA/Wa 2069/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

oraz wprowadzona i przestrzegana polityka bezstronności stanowiła gwarancję prawidłowego i zgodnego z prawem wydawania certyfikatów w procesie oceny, w którym zapewnione jest równe...
mineralno-asfaltowych, będąc jednocześnie jednostką notyfikowaną o nr [...] w obszarze wyrobów budowlanych w tym mieszanek mineralno-asfaltowych. Wymagania PN-EN 45011:2000 w pkt...