Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

IV SA/Po 951/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-12

od (...) do (...) r.; o określenie czy przedszkole w okresie odbywania przez Nią stażu działało zgodnie z prawem, w szczególności czy spełniało warunki kadrowe, budowlane, Państwowej...