Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SA/Lu 824/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-24

wymierzenia organowi grzywny (k.53)., Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie przyznał skarżącej prawo pomocy przez ustanowienie radcy...
Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:, Stosownie do przepisu art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami...

II SAB/Go 104/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-21

postępowania wyjaśniającego. Dnia [...]listopada 2017 r. miała miejsce szacunkowa wycena kosztów robót remontowo-budowlanych dla usunięcia uszkodzeń, podczas której powzięto...
:, Stosownie do art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) sądy administracyjne sprawują...