Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Kr 645/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-12

na budowę czyli rozpoczęcie inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego zostało wydane w roku 1990. Organ wskazał także, iż pod pojęciem 'pozwolenie na budowę' w świetle...
przepisu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 7.07.1994r. 'Prawo budowlane' (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) należy rozumieć decyzję administracyjną...

II FSK 1482/05 - Wyrok NSA z 2006-11-28

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ pozwolenia na budowę, ani zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wynikającego z art...
budowlanego, ale Skarżący nie posiadał na nie odpowiedniego pozwolenia /art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego/. Wprawdzie przepisy prawa podatkowego nie odsyłają...

II FSK 1483/05 - Wyrok NSA z 2006-11-28

się w nim pomieszczeń na cele mieszkalne. Skarżący nie posiadał ani wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ pozwolenia na budowę...
na celu zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, ale Skarżący nie posiadał na nie odpowiedniego pozwolenia /art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego/. Wprawdzie...

I SA/Łd 1467/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-06-18

wyżej pozwoleniem na budowę budynku gospodarczego. Warunkiem rozpoczęcia procesu budowy jest zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn...
prawa budowlanego wynika, iż budynek , który pełnić ma funkcje budynku mieszkalnego, aby nadawał się do tego celu, winien odpowiadać pewnym szczególnym, właściwym...

I SA/Gd 995/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-07-20

. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, czym niewątpliwie jest przystosowanie pomieszczeń dotychczas...
. R. winien uzyskać przed rozpoczęciem robót budowlanych wymaganego przez przepisy ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę oraz zezwolenia wojewódzkiego konserwatora...

I SA/Gd 1213/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-07-20

lit. f ustawy pdf., Izba Skarbowa wskazała, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), do zmiany sposobu...
przez przepisy ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę oraz zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wynikającego z art. 39 w związku z art. 29 ust. 2 Prawa...

I SA/Gd 1214/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-07-20

wskazała, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, czym...
organ odwoławczy przychylił się do stanowiska Urzędu, iż J. R. winien uzyskać przed rozpoczęciem robót budowlanych wymaganego przez przepisy ustawy Prawo budowlane...

I SA/Wr 2427/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-02-25

a ust 1 pkt 1 litera b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 3 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) i art. 3 cytowanej wyżej ustawy...
. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 3 pkt 6 i 8 cyt, ustawy Prawo budowlane i art. 3 cyt. ustawy o szczególnych zasadach remontów i odbudowie., Skarżący...

FSK 1914/04 - Wyrok NSA z 2005-06-02

obiektu o czym świadczy definicja pojęcia 'budowa' zamieszczona w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., Izba Skarbowa...
definicję pojęcia budowa z ustawy - Prawo budowlane badały etymologię słów 'budować', 'przebudować', 'wybudować', 'zaadaptować' w sytuacji gdy oni ani nie remontowali...

I SA/Gd 1668/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-10-18

stwierdził, iż G. i E. B. nie dysponowali pozwoleniem budowlanym wymagalnym przez przepisy prawa budowlanego na nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego., Pismem z dnia 15...
. 416 z późn. zm.), art. 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414), oraz art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100