Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

III SA/Kr 1752/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-29

orzecznicza II stopnia argumentowała, że obowiązujące przepisy prawa dotyczące chorób zawodowych stanowią, że za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie...
braku podstaw do uznania, że rozpoznany u J. K. miedzybłoniak jest następstwem narażenia zawodowego. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące chorób zawodowych stanowią...