Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol

II OSK 121/09 - Wyrok NSA z 2010-01-19

naruszenie wymogów art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.) i dlatego nałożył na zarządcę obiektu budowlanego opłaty...
, że podmiotem obowiązanym do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych z mocy art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest właściciel lub zarządca...

II SA/Bd 994/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

, poz. 1263; z późn. zm.), w związku z art. 56 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409; z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy...
obiektów do użytkowania., Ponadto PWIS poinformował, iż art. 56 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane mówi wprawdzie, że 'Organy zajmują stanowisko w sprawie...

VII SA/Wa 289/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

(Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.), w zw. z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz przepisami § 323 i nast...
. 12 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz § 323 i nast...

II SA/Gd 3314/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-10-13

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku B spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. w sprawie uzyskania pozwolenia...
doręczona również Stowarzyszeniu A w G., Pismem z dnia 20 września 2002 r. B Spółka z o.o., powołując się na art. 56 ustawy Prawo budowlane, poinformował Państwowego...

II SA/Sz 560/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-09-12

w odniesieniu do decyzji wydanej na podstawie art. 56 Prawa budowlanego., Od powyższej decyzji odwołanie złożył Zarząd A. wnosząc, że roboty budowlane związane z wykonaniem...
w przypadku decyzji wydanej na podstawie art. 56 ustawy z dnia, 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Organ w drodze decyzji zajął stanowisko w sprawie zgodności realizacji...

III SA/Gd 302/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-09

warunków higienicznych i zdrowotnych co stanowi naruszenie wymogów art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm) i dlatego...
1994r. Prawo budowlane jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej...

III SA/Gd 268/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust.1 pkt 1 lit. d i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623...
i - brak ustalenia, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 19 kwietnia 2011 r...

III SA/Gd 274/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust.1 pkt 1 lit. d i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz...
i - brak ustalenia, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 20 kwietnia 2011...

III SA/Gd 273/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

higienicznych i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust.1 pkt.1 lit. d i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r...
opłatą i - brak ustalenia, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 20...

III SA/Kr 1080/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 61 ustawy Prawo budowlane oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat...
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym art. 22 ust 1 tejże ustawy. Jednakże w myśl art. 1 Prawa budowlanego ustawa ta normuje działalność obejmującą...
1   Następne >   +2   +5   +10   86