Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 2560/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

administracyjno-prawnej syngularmej, np. ustawa o ochronie zabytków, ustawa o ochronie przyrody czy prawo budowlane'. Skarżąca uważa, że założenie przyjęte przez organ II...
pod nazwą 'Umowa Dostawy Linii do produkcji nawozu mineralno-organicznego [...] technologia [...] wraz z prawem wytwarzania i obrotu wytworzonym nawozem mineralno...

VI SA/Wa 2559/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

przyrody czy prawo budowlane'. Skarżąca uważa, że założenie przyjęte przez organ II instancji w zaskarżonej decyzji, o prawnej niedopuszczalności przenoszenia uprawnień...
w P. na podstawie zawartej umowy pod nazwą 'Umowa Dostawy Linii do produkcji nawozu mineralno-organicznego [...] technologia [...] wraz z prawem wytwarzania i obrotu...

VI SA/Wa 2100/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

. Z. i Z. Z. wspólników 'E' s. c. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z. i Z. Z. wspólników 'E...
nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej postanawia: - odmówić M. Z. i Z. Z. przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie Postanowieniem wydanym w niniejszej sprawie w dniu 20...

VI SA/Wa 2104/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-04

. Z. i Z. Z. wspólników 'E.' spółki cywilnej z siedzibą w D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M...
. nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej p o s t a n a w i a: odmówić M. Z. i Z. Z. przyznania prawa pomocy w zakresie...

VI SA/Wa 2105/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-04

. Z. i Z. Z. wspólników 'E.' spółki cywilnej z siedzibą w D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M...
wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej p o s t a n a w i a:+ odmówić M. Z. i Z. Z. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie...

VI SA/Wa 2106/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

. Z. i Z. Z. wspólników 'E.' s. c. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z. i Z. Z. wspólników 'E...
nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej postanawia: - odmówić M. Z. i Z. Z. przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie Postanowieniem wydanym w niniejszej sprawie w dniu...

VI SA/Wa 2107/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

. Z. i Z. Z. wspólników 'E.' s. c. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. Z. i Z. Z. wspólników 'E...
nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej postanawia: - odmówić M. Z. i Z. Z. przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie Postanowieniem wydanym w niniejszej sprawie w dniu...

VI SA/Wa 2103/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-04

. Z. i Z. Z. wspólników 'E.' spółki cywilnej z siedzibą w D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M...
. nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej p o s t a n a w i a: odmówić M. Z. i Z. Z. przyznania prawa pomocy w zakresie...

VI SA/Wa 2099/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12

. Z. i Z. Z. wspólników [...] spółki cywilnej z siedzibą w D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie...
. nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie...

VI SA/Wa 2101/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12

. Z. i Z. Z. wspólników [...] spółki cywilnej z siedzibą w D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie...
. nr [...] w przedmiocie nakazania wycofania z obrotu nawozu i ustalenia opłaty sankcyjnej p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie...
1   Następne >   2