Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

IV SA/Gl 292/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-23

w złotych kwoty 30000 euro w podziale rodzajowym na dostawy, usługi i roboty budowlane a następnie w ramach danego rodzaju zamówienia w podziale na dany przedmiot...
kwoty 30000 euro w podziale rodzajowym na dostawy, usługi i roboty budowlane a następnie w ramach danego rodzaju zamówienia w podziale na dany przedmiot zamówienia...

II SAB/Wa 222/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dyrektora Szpitala Klinicznego [...] na rzecz skarżącego Biura [...] kwotę 340 (słownie: trzysta...
[...] lutego 2012 r.), tj. wykonania robót budowlanych w zakresie 2 piętra pomiędzy pawilonami 4/5, mieszczącymi blok operacyjny Kliniki [...] a także wniosło...

I OSK 3445/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II wyroku...
. na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji pierwszego etapu inwestycji pod nazwą 'Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...