Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Łd 220/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-22

zakres dozwolony przez prawo budowlane - 2 % będący nieistotną zmianą nie wymagającą uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,, 3) nie wykonał prawidłowo stężeń...
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w W. miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy...

II SA/Bk 168/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-03-12

od [...] kwietnia 2010 r. do [...] października 2010 r. w przedsiębiorstwie Usługowo-Budowlanym J. sp. z o.o. w C. na stanowisku magazyniera, zaś prace interwencyjne...
zatrudnienia. Podał także, że przed tut. sądem toczyło się w 2009 r. postępowanie w sprawie przyznania mu statusu bezrobotnego oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku...