Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

III SAB/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

. Skarżący wskazali, że zaistniała sytuacja jest dla nich podwójnie uciążliwa bowiem decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. decyzją z dnia [...] 2011 r...
uzupełniające postępowanie dowodowe. Następnie organ wskazał,, że postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. z dnia [...] 2010 r., nakazano skarżącym...

III SAB/Kr 45/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-13

. z dnia 10 marca 2017 r., znak: [...], zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i bez podstawy faktycznej, wyznaczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w P. terminu...
administracji stosownego zadośćuczynienia na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U....

IV SA/Gl 665/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

budowlanych lub usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych. Jako przedmiot dofinansowania wskazano remont - modernizację, wyposażenie łazienki z przystosowaniem...
rozpatrzony. W piśmie zawarto pouczenie - z powołaniem się na art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016...