Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

III SA/Wa 1543/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997 roku należy przyjąć znaczenie nadane temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89...
zawiadomienia o zakończeniu budowy przewidzianego w art. 54 Prawa budowlanego., Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym...

III SA/Wa 1544/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997 roku należy przyjąć znaczenie nadane temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89...
o zakończeniu budowy przewidzianego w art. 54 Prawa budowlanego., Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym...

III SA/Wa 1547/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997 roku należy przyjąć znaczenie nadane temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz...
o zakończeniu budowy przewidzianego w art. 54 Prawa budowlanego., Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 1546/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997 roku należy przyjąć znaczenie nadane temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414...
o zakończeniu budowy przewidzianego w art. 54 Prawa budowlanego., Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 1545/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997 roku należy przyjąć znaczenie nadane temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414...
o zakończeniu budowy przewidzianego w art. 54 Prawa budowlanego., Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 1390/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-02-24

prawa budowlanego. Warunki jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł korzystać z powyższego odliczenia, określone zostały w przepisach ust. 2 art. 26 b. Jeden...
z pozwoleniem uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem...

II FSK 66/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą...

II FSK 1240/06 - Wyrok NSA z 2007-11-09

odwoławczego, do wniosku takiego prowadziła przede wszystkim analiza przepisów obowiązującej do końca 1994 r. ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38...
, poz. 229 ze zm., zwanej dalej - Prawo budowlane z 1974 r.). W ich świetle zawiadomienie właściwego organu administracji o oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania...

II FSK 64/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą, o zakończeniu...

II FSK 63/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100