Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SA/Go 519/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-10-19

Śledczego, polegającą na odmowie potwierdzenia odbioru jego pisma z dnia [...] lipca 2020 r. w sprawie udostępnienia przepisów ustawy o prawie budowlanym., W odpowiedzi...
Aresztu Śledczego, polegająca na odmowie potwierdzenia odbioru pisma skarżącego z dnia [...] lipca 2020 r. w sprawie udostępnienia przepisów ustawy o prawie budowlanym...

VIII SA/Wa 802/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] października 2009 r., czy inne decyzje administracyjne Dyrektora Aresztu Śledczego. Ponadto poinformowano skarżącego...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę...