Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 2112/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

J. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi J. C. na Centralną Wojskową Komisję...
Lekarską w przedmiocie niedołożenia należytej staranności przy rozpatrywaniu odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej postanawia: odmówić przyznania J. C. prawa pomocy...

II SA/Wa 1148/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

, a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, - tj. § 25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania...
[...] lutego 2013 r., a mianowicie nie uwzględnienia faktu, iż skarżący świadczy pracę w firmie budowlanej i w okresie przeprowadzanych badań mógł być jak sam stwierdza...

II SA/Wa 2409/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-30

i inwalidztwa postanawia: odrzucić skargę. U Z AS D N I E N I E, Wojskowe Biuro Emerytalne w [...], w związku z wnioskiem D. B. o ustalenie prawa do renty inwalidzkiej, pismem...
i sprzeciwów na akty, czynności, bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania, określone w art. 3 § 2 i 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

II SA/Wa 1494/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-08

. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;, 5) związku...